Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2015

Share:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2014 và mục tiêu, phương hướng năm 2015.
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
Thông báo nội dung đã thông qua tại Đại hội cổ đông năm 2015 và  Trả cổ tức năm 2014 Thông báo nội dung đã thông qua tại Đại hội cổ đông năm 2015 và Trả cổ tức năm 2014
Thông báo nội dung đã thông qua tại Đại hội cổ đông năm 2015 và Trả cổ tức năm 2014
Báo cáo quản lý công ty năm 2014 của HĐQT - Mục tiêu phương hướng năm 2015 Báo cáo quản lý công ty năm 2014 của HĐQT - Mục tiêu phương hướng năm 2015
Báo cáo quản lý công ty năm 2014 của HĐQT - Mục tiêu phương hướng năm 2015
Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán độc lập
Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán độc lập
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Giải thưởng
Một số giải thưởng Khóa Việt - Tiệp đã đạt được.
Đối tác
Một số khách hàng và đối tác tiêu biểu đã tin tưởng lựa chọn Khóa Việt Tiệp để đảm bảo an toàn cho công trình của mình

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÓA VIỆT - TIỆP


​  Mã số thuế: 0100100537
  Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội
   024.3883.2442 - Fax: 024.3882.1413
  info@khoaviettiep.com.vn
  www.khoaviettiep.com.vn
Tổng số truy cập: 1645831
Theo dõi chúng tôi trên
Hỗ trợ lắp đặt
Để lại số điện thoại hoặc gọi trực tiếp:
Hotline: 0933090812