Quá trình thành lập

Công ty cổ phần Khoá Việt Tiệp ban đầu là Xí nghiệp Khoá Hà Nội trực thuộc Sở công nghiệp Hà Nội; được thành lập theo Quyết định số 223/CN ngày 17/7/1974 của Uỷ ban hành chính Thành phố Hà Nội với công suất thiết kế 1,0 triệu khoá/năm được trang bị toàn bộ thiết bị của nước Tiệp Khắc cũ tài trợ và bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 7/1976.
 
Ngày 16/04/1989 UBND Thành phố Hà Nội Quyết định số 1357/QĐ-UB đổi tên Xí nghiệp Khóa Hà Nội thành Xí nghiệp Khóa Việt Tiệp.
 
Ngày 13/9/1994 UBND Thành phố Hà Nội Quyết định số 2006/QĐ-UB điều chỉnh nhiệm vụ và đổi tên Xí nghiệp Khóa Việt Tiệp thành Công ty Khóa Việt-Tiệp.
 
Thực hiện Nghị định số 187/2004/ND – CP ngày 16/11/2004 về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần và quyết định số 2674 ngày 6/5/20085 của UBND Thành phố Hà Nội về việc cho phép công ty khóa Việt Tiệp triển khai cổ phần hóa doanh nghiệp. Sau một năm thực hiện cổ phần hóa thành công, ngày 24/4/2006 UBND Thành phố Hà Nội ra quyết định số 1946/QĐ - UBDN về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Khoá Việt Tiệp thành công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp. Công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp đăng ký kinh doanh và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 17/5/2006.
 
* Tóm tắt quá trình phát triển của Công ty quá các giai đoạn:
 
♦ Giai đoạn 1976 - 1986: Tên gọi: Xí nghiệp Khoá Hà Nội. Là doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung có sự bao cấp của Nhà nước, sản lượng sản phẩm sản xuất cao nhất chỉ đạt không quá 40% công suất thiết kế.
- Sản phẩm sản xuất: 400.000 khoá.
- Giá trị SXCN: 2,26 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 0,23 triệu đồng.
- Lao động: 272 người.
 
Giai đoạn 1986 - 1990:Là giai đoạn cực kỳ khó khăn đối với các doanh nghiệp nhà nước nói chung và Xí nghiệp Khoá Hà Nội nói riêng. Doanh nghiệp còn ngỡ ngàng khi chuyển sang cơ chế mới. Doanh nghiệp phải tự lo mọi thứ kể từ đầu vào đến đầu ra, không còn bao cấp của Nhà nước. 
Cuối năm 1990, sản lượng sản xuất đã đạt trên 800 ngàn sản phẩm với trên 10 chủng loại khoá mới. Sự xuất hiện kịp thời của các loại khoá mẫu mã mới đã mang đến cho người tiêu dùng niềm tin, sự mến mộ. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đạt được như sau:
- Giá trị SXCN: 1,398 tỷ đồng, tăng 115 lần với với năm 1986.
- Doanh thu: 1,019 tỷ đồng, tăng 55 lần so với năm 1986.
- Nộp ngân sách: 74,5 triệu đồng, tăng 46 lần so với năm 1986.
- Công ty đã hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước.
 
Giai đoạn năm 1991 - 1994: Là giai đoạn thử thách, cọ sát với các đối thủ cạnh tranh trong cơ chế thị trường. Chính có sự đổi mới trong cách nghĩ, cách làm, biết phát huy sức mạnh tổng hợp, phát huy tính năng động sáng tạo của mỗi CBCNV nên Xí nghiệp Khoá Hà Nội ngày một ổn định. Tháng 9 năm 1992 được UBND Thành phố Hà Nội quyết định đổi tên thành Xí nghiệp Khoá Việt-Tiệp; thương hiệu Khoá Việt-Tiệp dần dần có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước; Được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba.
 
Năm 1994, Xí nghiệp Khoá Việt-Tiệp được điều chỉnh nhiệm vụ và đổi tên thành Công ty Khoá Việt-Tiệp. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đạt được:
- Sản lượng SX đạt 1 triệu khoá, (bằng 100% công xuất thiết kế).
- Doanh thu đạt 9,0 tỷ đồng, (bằng 9 lần so với năm 1990).
- Nộp ngân sách đạt gần 500 triệu đồng, (bằng 6,5 lần so với 1990).
- Thu nhập BQ trên 400.000 đ/người/tháng, (bằng 6,1 lần so với năm 1990).
 
Giai đoạn năm 1995 - 2000: Là những năm sản xuất kinh doanh ổn định, các chỉ tiêu kế hoạch đều tăng trưởng liên hoàn năm sau cao hơn năm trước từ 10 - 15%, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2000 của Công ty Khoá Việt-Tiệp đạt được:
- Sản phẩm sản xuất đạt 4 triệu khoá (bằng 4 lần công suất thiết kế, bằng 12,9 lần so với năm 1990).
- Giá trị SXCN đạt 42,5 tỷ đồng (bằng 30,4 lần so với năm 1990).
- Doanh thu đạt 52,4 tỷ đồng (bằng 51,4 lần so với năm 1990).
- Nộp ngân sách đạt 3 tỷ đồng (bằng 40,4 lần so với năm 1990).
- Thu hút thêm 276 lao động so với năm 1990.
- Thu nhập bình quân đạt trên 1,0 triệu đồng/người/tháng.
 
Giai đoạn năm 2001 - 2002: Công ty Khoá Việt-Tiệp liên tục hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế xã hội mà Đảng và Nhà nước giao cho; tăng trưởng bình quân 20 - 25%/năm. Công ty Khoá Việt-Tiệp được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao hạng hạng Nhất.
 
Giai đoạn 2003 - 2007: Công ty được kế thừa những kinh nghiệm 30 năm (1974 - 2004) trong nghề sản xuất Khoá, là giai đoạn doanh nghiệp rất ổn định và phát triển; tỷ lệ tăng trưởng bình quân năm sau cao hơn năm trước từ 10 - 15%. Đặc biệt năm 2003 là năm đánh dấu mốc son mới trong trang nhật ký của công ty đó là lần đầu tiên Khoá Việt-Tiệp chính thức đứng trong hàng ngũ câu lạc bộ các doanh nghiệp có giá trị SXCN và doanh thu trên 100 tỷ đồng. 
Từ năm 2005 – 2007, Công ty vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao đồng thời tiến hành cổ phần hoá thành công theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về chuyển Công ty Nhà nước thành Công ty cổ phần; Công ty Khoá Việt-Tiệp chuyển thành Công ty cổ phần Khoá Việt-Tiệp có đăng ký kinh doanh và chính thức đi vào hoạt động theo luật doanh nghiệp kể từ ngày 17/5/2006.
 
Giai đoạn 2008 - 2012:
- Là giai đoạn khủng hoảng kinh tế liên tục diễn ra nhưng Công ty vẫn duy trì và đảm bảo việc làm cho 100% CBCNV, không có người nghỉ việc vì thiếu việc làm; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 10 - 15%, đảm bảo thu nhập của người lao động tăng từ 4,2 triệu đồng/người/tháng năm 2008 lên 5,2 triệu đồng/người/tháng năm 2012; nộp ngân sách năm sau cao hơn năm trước. Đặc biệt năm 2011 Khoá Việt-Tiệp chính thức đứng trong hàng ngũ câu lậc bộ các doanh nghiệp có giá trị sản xuất công nghiệp và doanh thu trên 500 tỷ đồng.
  
♦ Giai đoạn 2013 - 2014:
- Năm 2014, Công ty CP Khóa Viêt-Tiệp đã đón nhận “Huân chương Độc lập hạng Nhì”. Công ty áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với “TCVN ISO 9000-2008”, áp dụng KAIZEN/5S để giảm lãng phí và cải tiến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. Công ty vẫn duy trì ổn định việc làm cho cán bộ CBCNV, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 7- 15% đảm bảo thu nhập cho người lao động là 6,4 triệu đồng/người/tháng năm 2014.
 

x

1. Hà Nội: 098 956 3396

2. Hồ Chí Minh: 090 523 6005

3. Đà Nẵng: 097 170 8868

4. Buôn Ma Thuột: 098 857 2881

5. Cần Thơ: 094 357 3088

6. Campuchia: (+855) 316 183

Hỗ trợ lắp đặt