Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Đời sống, Xã hội năm 2014, Mục tiêu phương hướng năm 2015

Share:

Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2014 Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2014
Công bố hồ sơ, nghị quyết đại hội cổ đông năm 2014
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Khoá Việt -Tiệp đã khai mạc.
Thông báo nội dung đã thông qua tại đại hội đồng cổ đông năm 2013 và Thông báo trả cổ tức năm 2012 Thông báo nội dung đã thông qua tại đại hội đồng cổ đông năm 2013 và Thông báo trả cổ tức năm 2012
Thông báo nội dung đã thông qua tại đại hội đồng cổ đông năm 2013 và Thông báo trả cổ tức năm 2012
Thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2013 Thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2013
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoá Việt-Tiệp xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Mẫu giấy ủy quyền Đại hội cổ đông 2013 Mẫu giấy ủy quyền Đại hội cổ đông 2013
Mẫu dành cho cổ đông không làm việc tại công ty.
 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012
Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Khóa Việt - Tiệp đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012
Giải thưởng
Một số giải thưởng Khóa Việt - Tiệp đã đạt được.
Đối tác
Một số khách hàng và đối tác tiêu biểu đã tin tưởng lựa chọn Khóa Việt Tiệp để đảm bảo an toàn cho công trình của mình

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÓA VIỆT - TIỆP

​  Mã số doanh nghiệp/MST: 0100100537 cấp ngày 17/05/2006
  Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội
   024.3883.2442 - Fax: 024.3882.1413
  info@khoaviettiep.com.vn
  www.khoaviettiep.com.vn
Bảo mật thông tin Vận chuyển và Giao nhận Bảo hành 
  
Tổng số truy cập: 1645831
Theo dõi chúng tôi trên
Hỗ trợ lắp đặt
Để lại số điện thoại hoặc gọi trực tiếp:
Hotline: 0933090812