Báo cáo hoạt động kiểm tra giám sát của ban kiểm soát công ty cổ phần khóa Việt - Tiệp năm 2015

 Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2015

Share:

Báo cáo chi thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2014 Báo cáo chi thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2014
Báo cáo chi thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2014.
Tờ trình Kế hoạch lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2015 Tờ trình Kế hoạch lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2015
Tờ trình Kế hoạch lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2015.
Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015
Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015
Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2014 và mục tiêu, phương hướng năm 2015.
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
Giải thưởng
Một số giải thưởng Khóa Việt - Tiệp đã đạt được.
Đối tác
Một số khách hàng và đối tác tiêu biểu đã tin tưởng lựa chọn Khóa Việt Tiệp để đảm bảo an toàn cho công trình của mình

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÓA VIỆT - TIỆP

​  Mã số doanh nghiệp/MST: 0100100537 cấp ngày 17/05/2006
  Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội
   024.3883.2442 - Fax: 024.3882.1413
  info@khoaviettiep.com.vn
  www.khoaviettiep.com.vn
Bảo mật thông tin Vận chuyển và Giao nhận Bảo hành 
  
Tổng số truy cập: 1645831
Theo dõi chúng tôi trên
Hỗ trợ lắp đặt
Để lại số điện thoại hoặc gọi trực tiếp:
Hotline: 0933090812