Biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013 (mục 16+15)

 

 


Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2013

 

 

Share:

Quan hệ cổ đông
​  Mã số thuế: 0100100537
  Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội
   024.3883.2442 - Fax: 024.3882.1413
  info@khoaviettiep.com.vn
  www.khoaviettiep.com.vn
x
Hỗ trợ lắp đặt
Để lại số điện thoại hoặc gọi trực tiếp:
Hotline: 0933090812