Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

 Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

Share:

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2016 Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2016
Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2016
Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên 2016 Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên 2016
Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Khóa Việt - Tiệp
Ngày 24/4/2016 Công ty cổ phần Khóa Việt - Tiệp Họp Đại hội cổ đông thường niên 2016 Ngày 24/4/2016 Công ty cổ phần Khóa Việt - Tiệp Họp Đại hội cổ đông thường niên 2016
Ngày 24/4/2016 Công ty cổ phần Khóa Việt - Tiệp Họp Đại hội cổ đông thường niên 2016
Giải thưởng
Một số giải thưởng Khóa Việt - Tiệp đã đạt được.
Đối tác
Một số khách hàng và đối tác tiêu biểu đã tin tưởng lựa chọn Khóa Việt Tiệp để đảm bảo an toàn cho công trình của mình

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÓA VIỆT - TIỆP

​  Mã số thuế: 0100100537
  Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội
   024.3883.2442 - Fax: 024.3882.1413
  info@khoaviettiep.com.vn
  www.khoaviettiep.com.vn

Điều khoản bảo mật  |  Quy Định và hình thức thanh toán
Tổng số truy cập: 1645831
Theo dõi chúng tôi trên
Hỗ trợ lắp đặt
Để lại số điện thoại hoặc gọi trực tiếp:
Hotline: 0933090812