Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2023Hà Nội, Ngày 04 tháng 05 năm 2023


Share:

Quan hệ cổ đông
x

1. Hà Nội: 098 956 3396

2. Hồ Chí Minh: 090 523 6005

3. Đà Nẵng: 097 170 8868

4. Buôn Ma Thuột: 098 857 2881

5. Cần Thơ: 094 357 3088

6. Campuchia: (+855) 316 183

Hỗ trợ lắp đặt