Thành tích đạt được

 

THÀNH TÍCH  ĐẠT ĐƯỢC (2010 - 2014)

1.1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội:

          Liên tục 5 năm (2010 - 2014), Công ty cổ phần Khoá Việt-Tiệp có tốc độ tăng trưởng bền vững. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội trong 5 năm (2010-2014) như sau:

 

TT

Các chỉ tiêu

ĐVT

2010

2011

2012

2013

2014

Thực hiện

So với 2009 (%)

Thực hiện

So với 2010 (%)

Thực hiện

So với 2011 (%)

Thực hiện

So với 2012 (%)

Thực hiện

So với 2013 (%)

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Sản phẩm sản xuất

Triệu cái

13,0

115,04

14,5

111,54

15,1

104,14

15,7

103,9

17,8

113,4

2

Giá trị SXCN

Tỷ đồng

395,51

163,94

403

101,89

442,0

109,68

439,6

99,5

522,1

118,8

3

Doanh thu

nt

482,22

125,69

614,14

127,36

580,0

94,5

604,75

104,32

721,64

119,33

4

Lợi nhuận trước thuế

nt

109,1

109,91

113,46

104,00

74,25

65,44

49,9

67,2

62,92

126,1

5

Nộp ngân sách

nt

36,496

163,74

27,376

75,01

52,129

190,61

35,4

68.1

38,5

108,76

6

Vốn chủ sở hữu

nt

53,25

250,0

53,25

100,0

53,25

100,0

53,25

100

53,25

100

7

Hoạt động từ thiện

Triệu đồng

40,0

51,29

71,9

179,75

136,0

189,15

 

 

 

 

8

Thu nhập BQ

Triệu đ/người/tháng

5,0

111,11

5,2

104,0

5,5

105,77

5,8

105,45

6,4

110,34

9

Tổng số CBCNV

Người

806

98,3

886

109,93

944

106,43

932

98,73

915

98,18


    Một số chỉ tiêu cơ bản về SX-KD, đời sống xã hội năm 2014:

- Giá trị SXCN đạt         522,1 tỷ đồng.

          + So với năm 2013 bằng 118,8%;  So với năm 2010 bằng 132,01%.

- Doanh thu: Đạt 721,64 tỷ đồng.

          + So với năm 2011 bằng 119,33%;  So với năm 2010 bằng 149,65%.

- Nộp ngân sách: 38,5 tỷ đồng.

          + So với năm 2011 bằng 268,0%;  So với năm 2008 bằng 508,13%.

Các chỉ tiêu kinh tế được phản ánh với so sánh trong bảng 1. Qua đây ta thấy các chỉ tiêu tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước bình quân từ 5-15%.

Bảng 1: Các chỉ tiêu kinh tế, xã hội:

TT

Các chỉ tiêu

ĐVT

Thực hiện

năm 2008

Thực hiện

năm 2012

So sánh %

2012/2008

1

2

3

4

5

6

1

SP sản xuất

Triệu SP

10,8

15,1

139,81

2

Giá trị SXCN

Tỷ đồng

205,67

442,0

214,91

3

Doanh thu

Tỷ đồng

325,75

620,0

190,33

4

Nộp ngân sách

Tỷ đồng

10,295

53,129

516,06

5

Lợi nhuận

Tỷ đồng

20,26

74,25

366,49

6

Thu nhập bình quân

Triệu đồng/người/tháng

4,2

5,5

130,95

 

So sánh các chỉ tiêu kinh tế đạt được bình quân 5 năm (2008-2012) với bình quân 5 năm (2003-2007) ta thấy mức tăng trưởng bình quân 10-15% (như bảng 2).

Bảng 2: Bình quân 5 năm của mỗi giai đoạn:

 

TT

Các chỉ tiêu

ĐVT

BQ/năm

thực hiện

(2003-2007)

BQ/năm

Thực hiện

 (2008-2012)

So sánh %

(2008-2012)/

(2003-2007)

1

2

3

7

8

9

1

SP sản xuất

Triệu SP

8,27

12,94

156,47

2

Giá trị SXCN

Tỷ đồng

140,92

337,49

239,49

3

Doanh thu

Tỷ đồng

172,80

485,16

280,76

4

Nộp ngân sách

Tỷ đồng

3,33

29,717

900,51

5

Lợi nhuận

Tỷ đồng

6,94

83,27

1.199,86

6

Thu nhập bình quân

Triệu đồng

1,53

4,88

318,95

 

1.2. Về công tác đầu tư, phát triển khoa học và công nghệ:

* Về đầu tư:

          Trong 5 năm qua, Công ty cổ phần Khoá Việt-Tiệp chú trọng đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ, thay thế dần thiết bị cũ và lạc hậu. Tổng giá trị đầu tư hơn 82,0 tỷ đồng cho các dự án đầu tư và xây dựng cơ bản, nổi bật là các dự án:

 

TT

Tên dự án đầu tư

Tổng vốn đầu tư

Thời gian

Ghi chú

Bt đu

Kết thúc

1

Đầu tư chiều sâu và mở rộng nâng cao năng lực sản xuất khoá.

10,26 tỷ đồng

Quý 1/2009

Quý 1/2010

 

2

Đầu tư chiều sâu và mở rộng nâng cao năng lực sản xuất khoá.

20,83 tỷ đồng

Quý 2/2010

Quý 2/2011

 

3

Đầu tư chiều sâu và mở rộng nâng cao năng lực sản xuất khoá.

27,12 tỷ đồng

Quý 4/2011

Quý 4/2012

 

4

Đầu tư chiều sâu và mở rộng nâng cao năng lực sản xuất khoá.

30,0 tỷ đồng

Quý 4/2012

Quý 4/2013

 

 

* Về công tác tiến bộ khoa học và công nghệ:

          Trong 5 năm qua (2008-2012), công tác tiến bộ khoa học công nghệ luôn được chú trọng. Đã cho ra đời 25 loại sản phẩm mới, 10 sản phẩm cải tiến đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

          * Về chất lượng sản phẩm:

Thương hiệu Khoá Việt Tiệp luôn được khẳng định trên thương trường; được người tiêu dùng mến mộ, bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao liên tục từ năm 1997 cho đến nay.

Sản lượng, chủng loại sản phẩm khoá ngày một gia tăng; Nhiều sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến được người tiêu dùng chấp nhận.

Sản phẩm khoá đứng đầu Top hàng Kim khí tiêu dùng từ năm 2004 đến nay.

Sản phẩm Khoá Việt-Tiệp đạt Top 100 Thương hiệu mạnh nhất Việt Nam từ năm 2006 đến nay.

 2.Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới:

          Trong những năm tới, Công ty cổ phần Khoá Việt-Tiệp sẽ phải phấn đấu khắc phục khó khăn để tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển. Để thực hiện được điều đó, tập thể người lao động trong công ty dự kiến xây dựng định hướng và nhiệm vụ từ nay đến năm 2015 như sau:

          - Phấn đấu mức tăng trưởng sản xuất bình quân 10%/năm.

          Một số chỉ tiêu cụ thể:

 

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Ghi chú

Sản phẩm sản xuất

Triệu SP

16,0

18,0

20,0

 

Giá trị SXCN

Tỷ đồng

442,0

490,0

600,0

 

Doanh thu

Tỷ đồng

660,0

800,0

1.000,0

 

Nộp ngân sách

Tỷ đồng

Theo luật

Theo luật

Theo luật

 

Lợi nhuận

Tỷ đồng

≥ 20%

≥ 20%

≥ 20%

 

Thu nhập bình quân

Triệu đồng

5,5

5,7

6,0

 

         

 

* Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2008

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 125/02/QĐ-BXD; ngày 16/02/2009 của Bộ Xây dựng.

2009

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 433/QĐ-UBND, ngày 26/01/2010 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

2010

Cờ thi đua: Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua

Quyết định số 269/QĐ-UBND, ngày 17/01/2011 của UBND Thành phố Hà Nội.

2011

Cờ thi đua: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2011

Quyết định số 1127/QĐ-BXD, ngày 28/12/2011 của Bộ xây dựng.

2012

Cờ thi đua: Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua

Quyết định số 447/QĐ-UBND, ngày 17/01/2013 của UBND Thành phố Hà Nội.

 

          * Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của Quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2008

Huân chương độc lập hạng ba

Quyết định số 1563/QĐ-CTn, ngày 05/11/2008 của Chủ tịch Nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam.

2008

Giấy khen: Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 125/02/QĐ-BXD; ngày 16/02/2009 của Bộ Xây dựng.

2008

Bằng khen: Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác

Quyết định số 803/QĐ-UBND, ngày 17/02/2009 của UBND Thành phố Hà Nội.

2008

Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn  và phong trào thi đua

Quyết định số 493/QĐ-LĐLĐ ngày 22/12/2008 của BCH Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội.

2009

Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Quyết định số 11/QĐ-BCA, ngày 15/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an.

2009

Giấy khen: Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 433/QĐ-UBND, ngày 26/01/2010 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

2009

Giấy khen: Đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu

BCH Đảng bộ Tổng công ty ĐTPT hạ tầng đô thị

2010

Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn  vững mạnh

Quyết định số 1607/QĐ-TLĐLĐ, ngày 20/12/2010 của BCH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

2010

Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong việc tham gia Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn

Quyết định số 3355/QĐ-BCT, ngày 25/6/2010, Bộ trưởng Bộ Công thương.

2010

Bằng khen: Đã có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô.

Số 1691/QĐ-TNHN, ngày 22/12/2012, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội.

2011

Giấy khen: Đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

94/QĐ/ĐUTCT, ngày 16/02/2012, BCH Đảng bộ Tổng công ty ĐTPT hạ tầng đô thị

2011

Bằng khen: Tổ chức Công đoàn: “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn  và phong trào thi đua năm 2011”.

Số 721/QĐ-LĐLĐ, ngày 15/12/2011, BCH Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội.

2011

Bằng khen: Tổ chức đoàn thanh niên “Đã có thành tích trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2011”

Số 676/QĐ-ĐTN, ngày 27/12/2011, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội.

2012

Giấy khen: “Đảng bộ Đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2012”

BCH Đảng bộ Tổng công ty ĐTPT hạ tầng đô thị

2012

Bằng khen: “Đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc”.

Số 1421/QĐ-TTg, ngày 28/9/2012, Thủ tướng Chính phủ.

2012

Cờ thi đua: “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

UBND Thành phố Hà Nội trao tặng

2012

Hàng Việt Nam chất lượng cao

Người tiêu dùng bình chọn

 

Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích lần 3

Người tiêu dùng bình chọn

2014

Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì

Từ tháng 10/2013

2016

Hàng Việt Nam chất lượng cao

Người tiêu dùng bình chọn

 

 


Giải thưởng
Một số giải thưởng Khóa Việt - Tiệp đã đạt được.
Đối tác
Một số khách hàng và đối tác tiêu biểu đã tin tưởng lựa chọn Khóa Việt Tiệp để đảm bảo an toàn cho công trình của mình

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÓA VIỆT TIỆP

  Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội
   024.3883.2442 - Fax: 024.3882.1413
  info@khoaviettiep.com.vn
  www.khoaviettiep.com.vn
Tổng số truy cập: 1645831
Theo dõi chúng tôi trên
Hỗ trợ lắp đặt
Để lại số điện thoại hoặc gọi trực tiếp:
Hotline: 0933090812